Want to use the app instead?
Rangträning (Videoanalys)
1 x Appointments
General
Saturday, September 9, 2023 - Saturday, September 9, 2023
Älta Indoor Golf Örkroken 2 13840 Älta Sweden
SEK
695.00
Sign up
1. Saturday, September 9, 2023 10:00 AM - 11:30 AM
Session Description
About the Pro
Pro Expertises
Pro Locations

Kom och träna i grupp (max 6 deltagare) Vi gör Videoanalys & skapar förståelse hur man lär sig slå rakt & långt med rätt bollkontakt. Vi jobbar med att få in en naturlig sving & rörelse.